Lựa chọn thông số sản phẩm

Đánh giá:

 • 0/5

Kích thước :

mm

mm

Hệ/Loại sản phẩm:

5mm

 • 5mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 10mm
 • 12mm
 • 5mm Temper
 • 6mm Temper
 • 8mm Temper
 • 10mm Temper
 • 6.38mm
 • 8.38mm
 • 10.38mm
 • 12.38mm
 • 6mm-9-6mm

Giá tạm tính :

Liên hệ
 • Giới thiệu sản phẩm

 • Thông số kỹ thuật

 • Ứng dụng trong công trình

Giới thiệu sản phẩm

test kính

Thông số kỹ thuật

test kính

Ứng dụng trong công trình