Lựa chọn thông số sản phẩm

Đánh giá:

  • 5/5

Kích thước :

mm

mm

Hệ/Loại sản phẩm:

Gỗ tự nhiên

  • Gỗ tự nhiên
  • Gỗ công nghiệp
  • Gỗ ghép thanh
  • Gỗ hỗn hợp
  • Gỗ chống cháy
  • Gỗ composite

Giá tạm tính :

Liên hệ
  • Giới thiệu sản phẩm

  • Thông số kỹ thuật

  • Ứng dụng trong công trình

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng trong công trình