Hành trình hình thành, phát triển của Eurowindow Holding và các công ty thành viên luôn có sự đồng hành của những bóng hồng xinh đẹp. Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, công ty đã dành tặng các nữ CBNV ...