Nhằm nâng cao năng lực nhân viên kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân sự năng động, thiện chiến, thúc đẩy doanh số trong những tháng cuối năm, ngày 05/06/2024, chi nhánh miền Trung đã triển khai đào ...