Nhằm mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26 - “Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”, chiều ngày 29/07, Eurowindow sẽ phối hợp cùng Vụ KH&CN (Bộ Xây ...