Xây dựng theo tiêu chuẩn chứng nhận BCA Green Mark Gold (tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh của Singapore về sử dụng năng lượng hiệu quả và thân thiện môi trường), The METT – tòa nhà văn phòng hạng A ...