Đi vào hoạt động kể từ giữa năm 2023, tòa nhà C7 - Đại học Bách khoa Hà Nội có không gian làm việc, nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại. Sự góp mặt của các sản phẩm cửa, vách nhôm kính cao ...