Đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ thi công các dự án như: tòa nhà BIDV Trần Quang Khải (Hà Nội); trụ sở làm việc chi nhánh BIDV tại Nghệ An, Bắc Kạn, Hội An, Đà Nẵng... mới đây, ...