Tích cực tham gia phát triển công trình xanh, thiết kế kiến trúc bền vững tại Việt Nam, năm 2023, Eurowindow tiếp tục đồng hành cùng Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên. Những tác giả có đồ án tiêu ...