Sáng ngày 08/04, đoàn lãnh đạo công ty Awel Designs (Campuchia) gồm ông So Nisai – Chủ tịch sáng lập Awel Designs, ông Soksan – Giám đốc Phụ trách thương mại, ông Kimlay – Giám đốc Phụ trách Thi công, ...