Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 công ty Eurowindow

18/11/2021 Tin nội bộ 265 Lượt xem

Ngày 25/04/2008, tại trụ sở 30BCD Lý Nam Đế, Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2007, kế hoạch năm 2008 và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong những tháng đầu năm của Công ty.

Ngày 25/04/2008, tại trụ sở 30BCD Lý Nam Đế, Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2007, kế hoạch năm 2008 và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong những tháng đầu năm của Công ty.

Năm 2007 là một năm tăng trưởng vượt bậc về quy mô bán hàng và kết quả kinh doanh. Doanh số ký hợp đồng đạt trên 288 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch năm và tăng 92,4% so với kết quả thực hiện năm 2006. Lợi nhuận của năm 2007 đạt trên 54 tỷ đồng , vượt 21% kế hoạch và tăng gấp 10 lần lợi nhuận của năm 2006, tính theo vốn cổ phần bình quân năm 2007, tỷ suất lợi nhuận trên vốn ROE đạt 54%. Tính theo vốn cổ phần tại thời điểm kết thúc năm tài chính, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 22%. Tính đến nay Eurowindow có 2 nhà máy sản xuất và đang xây dựng nhà máy thứ 3 tại miền trung, các trang thiết bị máy móc không ngừng được nâng cấp, 3 văn phòng/chi nhánh bán hàng, 16 Showroom và trên 140 điểm bán hàng (POS) phân phối đều trên các địa bàn của cả nước.

Tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm 2008 của Eurowindow rất khả quan, Doanh số ký hợp đồng toàn Công ty đạt 134,7 tỷ đồng tăng 175% so với cùng kỳ năm 2007. Tính riêng sản phẩm cửa nhựa, doanh số tăng 83% so với cùng kỳ năm 2007.

Qua một năm gặt hái được nhiều thành công, năm nay, Eurowindow đưa ra kế hoạch cho năm 2008 là: Doanh số ký hợp đồng sẽ đạt 475 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với kết quả thực hiện năm 2007. Doanh thu thuần sẽ đạt mức 355 tỷ đồng, tăng trưởng 89% so với thực hiện năm 2007, lợi nhuận ròng sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện năm 2007. Với những bước đi vững chắc, Eurowindow sẽ giử vững tốc độ tăng trưởng và hoàn thành vượt mức đề ra. Đại hội cổ đông thường niên Eurowindow 2008 thành công tốt đẹp.

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)