Eurowindow tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08/12/2021 Tin nội bộ 265 Lượt xem

Chiều ngày 29/05, Eurowindow đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Toàn bộ kế hoạch chiến lược của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành. 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông Eurowindow 2019 có 24 cổ đông sở hữu/đại diện cho hơn 75.000 cổ phần, chiếm 99,43% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Cảnh Hồng – TGĐ Eurowindow đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018. Trong đó, doanh số thực hiện đạt 4.205 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước. Phân chia theo cơ cấu vùng miền, năm 2018, doanh số phòng kinh doanh Hà Nội đạt 2 156 tỷ đồng, phòng kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng đạt gần 379 tỷ đồng, phòng kinh doanh chi nhánh TP Hồ Chí Minh đạt 1 670 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Eurowindow phê duyệt ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản 146,67 tỷ đồng, thực tế đã chi đầu tư 99,8 tỷ đồng cho các hạng mục: mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, thi công, phần mềm công nghệ thông tin… Toàn công ty có 314 ý tưởng sáng kiến cải tiến, trong đó có 209 SKCT được thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện, 145 SKCT được công nhân cấp đơn vị, 64 SKCT được đề xuất cấp công ty. Các sáng kiến được áp dụng góp phần tối ưu hóa hiệu quả công việc, giúp tiết kiệm gần 3 tỉ đồng.

Với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo cũng như CBCNV, năm 2018 Eurowindow đã được nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng các giải thưởng cao quý như: giải thưởng Thương hiệu quốc gia, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất VN. Top 10 Công ty VLXD uy tín, Top 10 Thương hiệu VLXD và nội thất uy tín, Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam. Lần đầu tiên đại diện cho các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng Việt Nam nhận giải Thương hiệu quốc tế.

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2018 và các dự báo của nền kinh tế 2019, thị trường BĐS nói chung và thị trường ngành vật liệu xây dựng nói riêng, Ban điều hành công ty đã đề ra các mục tiêu tăng trưởng kế hoạch năm 2019. Trong đó, doanh số bán hàng 2019 đạt 4 678 tỷ đồng, tăng 11% so với kết quả thực hiện năm 2019. Cơ cấu theo từng vùng miền cụ thể: chỉ tiêu đối với văn phòng Hà Nội là 2 268 tỷ đồng, chi nhánh Đà Nẵng 554 tỷ đồng, chi nhánh Hồ Chí Minh là 1 855 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 358 tỷ đồng, tăng 25% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Năm 2019, định hướng của Eurowindow là tiếp tục khẳng định vị thế Nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn tầm quốc tế. Tại đại hội, Hội đồng quản trị chủ trương cải tổ, tinh gọn bộ máy với nguyên tắc kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững.

Để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo công ty sẽ đẩy mạnh đổi mới hệ thống CNTT hỗ trợ công tác quản trị, ra quyết định cũng như ứng dụng trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, xây dựng và đánh giá kết quả áp dụng các quy chế khoán đối với các khối, đơn vị như Nhà máy, BQLCDA, CCU, phòng Kỹ thuật… tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất lao động, gắn hiệu quả của cá nhân với công ty và đem lại thu nhập cao cho người lao động. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật cũng được tăng cường nhằm cải tiến các dòng sản phẩm hiện tại và phát triển thêm dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong đó cần hoàn thiện hệ nhôm, phụ kiện, cửa cuốn đồng bộ có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường. Ngoài ra, Eurowindow cũng sẽ xem xét nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư mở nhà máy đùn nhôm tại Việt Nam…

Dựa trên nhu cầu sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; nhằm tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyển sản xuất tại kho 2 ha, chuẩn bị đầu tư nhà máy mới tại Lô 15 ha phục vụ sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo và đầu tư vào thị trường Myanmar, tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí phương án giữ lại lợi nhuận để đầu tư vào các sáng kiến, tăng vốn chủ sở hữu, tạo đà cho tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lại. Thông qua việc phát hành cổ phiếu, mức vốn điều lệ của Eurowindow dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng.

Với vai trò là cổ đông nắm giữ gần 30% cổ phần của Eurowindow, tham dự Đại hội, đại diện Tập đoàn Bunka Shutter bày tỏ mong muốn Ban điều hành công ty đánh giá nguyên nhân và có biện pháp thúc đẩy việc bán hàng, nâng cao doanh số theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, trước đề xuất của lãnh đạo công ty Eurowindow, đại diện Bunka đồng ý sẽ tích cực tìm kiếm nhân sự phù hợp để hỗ trợ quản lý nhà máy và quản lý dự án.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Eurowindow 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với nhiều nội dung được thông qua về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019…Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)