Tổng kết khóa đào tạo cán bộ quản lý cho đội ngũ lãnh đạo Eurowindow

22/11/2021 Tin nội bộ 297 Lượt xem

Ngày 16/8/2014, tại Trang trại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra buổi học cuối cùng, đồng thời cũng là kễ tổng kết khóa đạo tạo cán bộ quản lý (CBQL) dành cho đội ngũ lãnh đạo của Eurowindow. Khóa đào tạo này được tổ chức nhằm giúp các CBQL nâng cao năng lực quản lý, phân công, giám sát, hỗ trợ nhân viên giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất.

Ngày 16/8/2014, tại Trang trại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra buổi học cuối cùng, đồng thời cũng là kễ tổng kết khóa đạo tạo cán bộ quản lý (CBQL) dành cho đội ngũ lãnh đạo của Eurowindow. Khóa đào tạo này được tổ chức nhằm giúp các CBQL nâng cao năng lực quản lý, phân công, giám sát, hỗ trợ nhân viên giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất.

Khóa đào tạo diễn ra trong gần 2 tháng với 6 modul gồm các chủ đề: Nâng cao năng lực quản lý; Quảnlý tinh gọn LEAN; Quản lý con người; Làm việc chung gắn kết và hiệu quả; Xây dựng văn hóa mạnh trong tổ chức; Huấn luyện để đạt hiệu quả công việc. Trong đó, mỗi modul đã mang đến những kiến thức hữu ích, những gợi ý về các giải pháp phù hợp đối với hoạt động quản lý trong môi trường làm việc của Eurowindow.

 

Modul nâng cao năng lực quản lý đã giúp các học viên cập nhật xu hướng quản lý mới, các cách tổ chức, chỉ đạo triển khai công việc của đơn vị mình dựa trên tầm nhìn chiến lược của công ty; biết cách tạo động lực cho nhân viên.

Modul quản lý tinh gọn LEAN đã đưa ra phương pháp giảm thiểu các nguồn lực, giảm các chi phí không cần thiết mà vẫn đảm bảo tổ chức hoạt động có hiệu quả. Điều này thực sự cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm mà các doanh nghiệp buộc phải cắt giảm chi phí do bị ảnh hưởng bởi khó khăn của nền kinh tế.

Modul quản lý con người giúp các học viên nắm được kỹ năng quản lý phân công công việc, đánh giá nhân viên theo định lượng kết quả công việc.

Modul làm việc chung gắn kết và hiệu quả được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên hiểu được mục tiêu của việc phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận nhằm giải quyết tốt mục tiêu công việc chung. Nội dung này cũng đã chỉ ra cách giúp cho học viên phương pháp phát triển tinh thần đồng đội, tập hợp đội ngũ các nhân viên cấp dưới của mình, giúp họ hiểu vai trò, trách nhiệm của mình trong nhóm từ đó sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các thành viên khác.

Modul xây dựng văn hóa lành mạnh trong tổ chức được xây dựng dưới góc nhìn quản trị kinh doanh hiện đại. Nội dung này giúp người quản lý dựa trên bản sắc văn hóa của công ty để tập hợp nhân viên vào tạo ra sức mạnh của một đội ngũ nhất quán. Trong quá trình đó, nhân viên sẽ được chia sẻ hoài bão của mình nhằm xây dựng và phát triển công ty, trên cơ sở lợi ích và mục tiêu phấn đấu của cá nhân. Với nội dung bài giảng được thiết kế dựa trên giá trị văn hóa nền tảng của Eurowindow, vì vậy modul này đã mang đến những giải pháp phù hợp nhất đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Eurowindow.

Modul cuối cùng là huấn luyện để đạt hiệu quả công việc. Modul này giúp các học viên hiểu được tầm quan trọng của việc kèm cặp nhân viên, đồng thời trang bị những kỹ năng kèm cặp nhân viên một cách hiệu quả nhất.

Đánh giá chung của Trung tâm Đào tạo Eurowindow cho thấy, các học viên đã tham gia các modul quản lý đầy đủ, trong quá trình tham gia đào tạo, các học viên cũng đã tích cực đưa ra ý kiến đối với các bài giảng và đặc biệt kết quả kiểm tra sau mỗi modul đều đạt kết quả tốt cho thấy các học viên đều có ý thức đào tạo nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó những học viên đạt kết quả xuất sắc đã được Ban lãnh đạo công ty trao phần thưởng có giá trị tại ngay tại buổi lễ tổng kết khóa đào tạo.

 

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)