Eurowindow đạt tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp

12/01/2022 Tin tức sự kiện 343 Lượt xem

Ngày 25/09/2019, sau các cuộc đánh giá chứng nhận trên phạm vi toàn quốc do “Viện tiêu chuẩn Anh BSI tại Việt Nam” thực hiện, Eurowindow đã chính thức là một trong các đơn vị đầu tiên của ngành Xây dựng tại Việt Nam được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 (Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp).

Eurowindow là đơn vị đầu tiên trong ngành VLXD được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành vào tháng 3/2018. Mục đích của tiêu chuẩn là nhằm hoàn thiện các yêu cầu quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp đã được đề cập trong Tiêu chuẩn OHSAS 18001 ban hành trước đó, cũng như thiết lập một cấu trúc đồng nhất với các hệ thống quản lý khác. Tiêu chuẩn ISO 45001 cũng hướng đến việc hỗ trợ các tổ chức áp dụng cải tiến việc quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu các rủi ro về an toàn nghề nghiệp.

Ngay từ khi thành lập Eurowindow đã xác định tầm quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS 18001:2007). Chính vì vậy, khi ISO 45001:2018 được ban hành thay thế cho OHSAS 18001:2007, Ban lãnh đạo công ty đã tiên phong xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 nhằm xây dựng một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe nghể nghiệp, từng bước cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho toàn bộ CBCNV.

Bên cạnh đó, việc đạt chứng chỉ ISO 45001:2018 cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế khi yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư, các tổ chức tín dụng mang tính chuyên nghiệp cao hoặc có yếu tố nước ngoài ngày càng khắt khe hơn; không chỉ quan tâm đến giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng mà còn quan tâm đến việc đảm bảo an toàn sức khỏe, bảo vệ môi trường và các chế độ chính sách cho người lao động của Eurowindow.

Việc đạt được chứng chỉ quan trọng này thể hiện sự cải tiến liên tục trong việc áp dụng các quy trình của hệ thống hệ thống An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp trong hệ thống vận hành của công ty, cung cấp ra thị trường một cách nhất quán sản phẩm và dịch vụ, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và các bên liên quan. Bên cạnh đó còn giúp giải quyết các rủi ro, đảm bảo hệ thống quản lý của công ty phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

Tiêu chuẩn ISO 45001 được dự đoán sẽ được hầu hết các tổ chức sử dụng để thiết lập một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp hiệu quả nhưng chỉ một số cần được chứng nhận. Việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý một cách hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Chứng chỉ đơn giản chỉ là một bằng chứng bổ sung, chứng minh với các đối tác bên ngoài.

Tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp phải được giải quyết và kiểm soát, đồng thời cũng dựa trên phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để đảm bảo tính hiệu quả và được cải tiến liên tục để đáp ứng "bối cảnh" luôn thay đổi của tổ chức. Hơn nữa, ISO 45001 luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành trên toàn thế giới. Các biện pháp này kết hợp lại có thể giúp thiết lập hình ảnh của một tổ chức là "nơi an toàn để làm việc", mang lại nhiều lợi ích quan trọng, từ việc giảm chi phí bảo hiểm để nâng cao tinh thần nhân viên - trong khi vẫn tiếp tục đáp ứng các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Giấy chứng nhận được tổ chức quốc tế CAC trao là minh chứng cho kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty Eurowindow nhằm cải tiến quản lý, nâng cao hiệu quả công việc cũng như chăm lo về an toàn và sức khỏe cho toàn bộ nhân viên.

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)