Eurowindow khởi động dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động

12/01/2022 Tin tức sự kiện 167 Lượt xem

Vừa qua, Eurowindow đã tổ chức Lễ khởi động dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động. Chương trình có sự tham gia của Ông Nguyễn Cảnh Hồng – Tổng giám đốc Eurowindow, Ban quản trị dự án cùng các đối tác tư vấn triển khai PwC.

Eurowindow khởi động dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động

Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động” được Eurowindow chính thức khởi động từ tháng 02/2020 dưới sự hỗ trợ thực hiện của một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới – PwC. Dự án nhằm xây dựng, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng vốn lưu động của Eurowindow.

Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng giúp tối ưu hóa mô hình phân bổ chi phí, quản lý vốn lưu động và dòng tiền, cũng như lập kế hoạch S&OP (Sales and Operation Planning – Hoạch định phối hợp sản xuất và bán hàng) tại Eurowindow. Những chiến lược, quy trình, thủ tục và chính sách được tối ưu hóa sẽ được sử dụng làm đầu vào cho CITEK triển khai SAP.

Để đạt được mục tiêu chính là nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động của Eurowindow, dự án sẽ tập trung vào 3 phần: Giá thành sản phẩm, Vốn lưu động và Kế hoạch kinh doanh tổng hợp.

Đối với giá thành sản phẩm, PwC sẽ đưa ra các giải pháp phân bổ chi phí một cách hiệu quả, hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định giá bán và kiểm soát chi phí. Đối với sử dụng vốn lưu động, PwC sẽ tiến hành phân tích chi tiết các khoản phải thu, khoản phải trả và hàng tồn kho, từ đó xây dựng nên các chính sách để đảm bảo giải phóng dòng vốn hiệu quả. Cuối cùng, PwC sẽ hỗ trợ Eurowindow trong việc lập kế hoạch phối hợp sản xuất và bán hàng (S&OP), lập ngân sách để kiểm soát hiệu quả của chuỗi cung ứng với chi phí tối ưu.

Dự án sẽ tập trung vào 3 phần: Giá thành sản phẩm, Vốn lưu động và Kế hoạch kinh doanh tổng hợp.

Được biết đến là một trong Big4 của ngành kiểm toán thế giới, PwC đã được Eurowindow tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động.

Tại buổi lễ, ngài Mohammad Mudasser - Phó giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ tư vấn Quản lý vốn lưu động, công ty PwC Việt Nam cho biết: “Tại dự án này, PwC đã chọn ra đội ngũ không chỉ sở hữu chuyên môn tư vấn tốt mà còn có kinh nghiệm làm việc trên các ngành hàng công nghiệp tương tự để đảm bảo giải pháp đem lại phù hợp với nhu cầu của Eurowindow.”

Đối tác tư vấn và triển khai PwC

Bên cạnh đó, ngài Johnathan Ooi - Phó Tổng giám đốc công ty PwC Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Để đảm bảo dự án thành công, cần có sự tham gia của cả đơn vị tư vấn PwC và ban quản trị dự án Eurowindow. Hai bên cần phải làm việc chặt chẽ với nhau đưa ra giải pháp thực tế và phù hợp.”

Theo đó, trong buổi lễ khởi động, hai bên đã thống nhất đội ngũ thành viên thuộc ban quản trị dự án và yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị trí. Để đảm báo dự án được theo dõi xuyên suốt, Eurowindow và PwC cũng thống nhất lịch họp 1 lần/tháng đối với Ban chỉ đạo để trình bày tiến độ thực hiện dự án và kết quả đạt được, họp 1 lần/2 tuần đối với Trưởng & Phó Ban dự án và họp mỗi tuần 1 lần đối với tổ công tác để cập nhật tình hình và tiến độ công việc cần thực hiện trong tuần.

Ngoài việc trao đổi với ban quản trị dự án Eurowindow hàng tuần, PwC cũng sẽ làm việc trực tiếp với các thành viên trong phòng ban thuộc quyền quản lý của tổ công tác để nằm được chính xác, thực tế những hoạt động diễn ra ở Eurowindow. Ban dự án hai bên làm việc tương tác thường xuyên, đảm bảo tất cả vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai phải được cập nhật kịp thời với BLĐ để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết nhanh chóng.

Dự án có sự tham gia phối hợp của cả PwC và BLĐ Eurowindow

Dự kiến, dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động tại Eurowindow sẽ được triển khai trong 12 tháng theo 02 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 (3 tháng), tổ công tác tiến hành rà soát, triển khai kế hoạch và thiết kế giải pháp. Trong giai đoạn 2 (9 tháng), ban dự án sẽ triển khai các giải pháp và đo lường hiệu quả phản ánh lên báo cáo tài chính.

Dự kiến ngày 31/3, ban quản trị dự án sẽ trình bày báo cáo Rà soát phương pháp phân bổ chi phí, quản lý vốn lưu động, lập kế hoạch kinh doanh cũng như thiết kế của hệ thống SAP cho những mảng trên. Dự kiến ngày 11/06 sẽ hoàn thiện thiết kế mô hình hoạt động tương lai.

Tổng giám đốc Eurowindow đề nghị các thành viên nghiêm túc trong việc phối hợp làm việc và cung cấp dữ liệu cho đối tác PwC

Cũng tại buổi lễ, Ông Nguyễn Cảnh Hồng – Tổng giám đốc Eurowindow cho biết: “Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cần sự phối hợp của các phòng ban. Các thành viên ban dự án cố gắng sắp xếp thời gian biểu lên kế hoạch làm việc hiệu quả, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thành công dự án. Đồng thời hai bên cần có sự kết hợp với CITEK để đảm bảo sự đồng bộ với việc triển khai với SAP cả về thời gian và hệ thống.”

Sau khi giới thiệu tổng quan về lộ trình dự án, Eurowindow và PwC đã tiến hành trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề liên quan. Không chỉ đơn thuần về nghiệp vụ kế toán, để đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, PwC còn phải phân tích chi tiết chính sách và quy trình được áp dụng trong doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ Eurowindow xây dựng chính sách phù hợp.

Bà Nguyễn Lê Thu Hà – Phó Tổng giám đốc Eurowindow chia sẻ: “Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Eurowindow cũng đã từng làm việc với một số bên tư vấn để triển khai giải pháp giải quyết hàng tồn kho. Các giải pháp đã được xem xét nhưng tỷ lệ thành công không cao. Do vậy, khi PwC khảo sát cần chú ý những giải pháp này đã thực hiện ở Eurowindow chưa và lí do vì sao tỷ lệ thành công lại thấp? Để triển khai nhanh và tốt hơn cần nghiên cứu sâu hơn trước khi thực hiện.”

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)