Eurowindow nhận chứng nhận hợp quy sản phẩm kính xây dựng

26/11/2021 Tin tức sự kiện 299 Lượt xem

Vừa qua, công ty Eurowindow đã được cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm kính xây dựng đối với sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và kính tôi nhiệt an toàn. Theo đó, những sản phẩm này sẽ gắn dấu chứng nhận hợp quy để khách hàng nhận biết khi lựa chọn sản phẩm.

Vừa qua, công ty Eurowindow đã được cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm kính xây dựng đối với sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và kính tôi nhiệt an toàn. Theo đó, những sản phẩm này sẽ gắn dấu chứng nhận hợp quy để khách hàng nhận biết khi lựa chọn sản phẩm.

Từ ngày 16/11/2010 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BXD về Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá VLXD trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng. Đây là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa VLXD là đối tượng áp dụng của các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và được chứng nhận bởi tổ chức phù hợp. Trong Thông tư Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng số11 /2009/TT-BXD ngày 18/06/2009, Bộ Xây dựng đã chỉ định một số tổ chức chứng nhận hợp quy về chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng, trong đó có Công ty CP tư vấn công nghệ và kiểm định xây dựng – CONINCO. Đối với sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp, Eurowindow được chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm có độ dày là: 6,38mm; 8,38mm; 9,76mm; 10,38mm; 12,38mm; 12,76mm; 15,76mm; 10,76mm; 13,52mm; 17,52mm; 21,52mm; 25,52mm. Đối với sản phẩm kính tôi nhiệt an toàn, Eurowindow được chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm có độ dày là: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm đã trải qua quá trình thử nghiệm; đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; giám sát và kiểm soát. Khi sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) có liên quan. Với việc các sản phẩm kính nêu trên được cấp chứng nhận hợp quy, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm do Eurowindow cung cấp.

 

 

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)