Eurowindow tiếp tục đạt tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001: 2004 của BSI

26/11/2021 Tin tức sự kiện 375 Lượt xem

Ngày 7/9/2014, Viện Tiêu Chuẩn Anh Quốc (BSI) tiếp tục cấp giấy chứng nhận số EMS 540582 hệ thống quản lý môi trường của Eurowindow phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 cho phạm vi: Thiết kế sản xuất và thi công các sản phẩm: Vách dựng, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, sàn gỗ từ các nguyên liệu hợp kim Nhôm, Kính, Nhựa uPVC và Gỗ.

Ngày 7/9/2014, Viện Tiêu Chuẩn Anh Quốc (BSI) tiếp tục cấp giấy chứng nhận số EMS 540582 hệ thống quản lý môi trường của Eurowindow phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 cho phạm vi: Thiết kế sản xuất và thi công các sản phẩm: Vách dựng, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, sàn gỗ từ các nguyên liệu hợp kim Nhôm, Kính, Nhựa uPVC và Gỗ.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Eurowindow được cấp chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng, kể từ lần đầu tiên được cấp vào năm 2008. ISO 14001: 2004 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn này được sử dụng để xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp. Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ (3 năm), tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2004. Chu kỳ giám sát sự duy trì của hệ thống là 12 tháng. Mục đích của cuộc giám sát là đánh giá, kiểm tra doanh nghiệp có đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn quản lý môi trường hay không?

 Để được cấp chứng nhận này, công ty Eurowindow đã phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe với những đánh giá kỹ lưỡng của BSI. Tất cả các tài liệu của hệ thống quản lý môi trường theo Bộ tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 đều được Eurowindow đáp ứng đầy đủ.

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)