Eurowindow vinh dự được tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”

23/11/2021 Tin tức sự kiện 321 Lượt xem

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã xét tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” và tặng bằng khen cho các đơn vị, doanh nghiệp đạt thành tích thi đua xuất sắc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã xét tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” và tặng bằng khen cho các đơn vị, doanh nghiệp đạt thành tích thi đua xuất sắc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những doanh nghiệp được xét tặng phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố như: Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc; Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Dựa trên các tiêu chí này, năm 2010, UNND Thành phố Hà Nội đã xét khen thưởng thành tích để tặng cờ “ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” đối với 21 đơn vị và tặng bằng khen đối với 135 đơn vị.

 Là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và hoạt động kinh doanh của mình, Eurowindow vinh dự trở thành một trong số những đơn vị tiêu biểu được UBND thành phố Hà Nội trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2010. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty Eurowindow và là sự động viên, khích lệ để công ty tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ năm 2012.

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)