Sản phẩm Eurowindow lần thứ 2 được công nhận là sản phẩm chủ lực của Hà Nội

23/11/2021 Tin tức sự kiện 290 Lượt xem

Ngày 11/12/2012, UBND TP Hà Nội đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội năm 2012 cho sản phẩm cửa sổ, cửa đi, vách ngăn uPVC và cửa nhôm, hệ vách nhôm kính lớn cao cấp của Eurowindow. Đây lần thứ 2 sản phẩm của Eurowindow được công nhận là sản phẩm chủ lực của Hà Nội.

Ngày 11/12/2012, UBND TP Hà Nội đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội năm 2012 cho sản phẩm cửa sổ, cửa đi, vách ngăn uPVC và cửa nhôm, hệ vách nhôm kính lớn cao cấp của Eurowindow. Đây lần thứ 2 sản phẩm của Eurowindow được công nhận là sản phẩm chủ lực của Hà Nội.

Trong giai đoạn phát triển 2011-2015, Thành phố Hà Nội phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 12-13%/năm; Cơ cấu công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 41-42% (trong đó công nghiệp chiếm 31-32%) năm 2015 trong tổng giá trị GRDP, phấn đấu để thành phố có nền công nghiệp hiện đại, phát triển công nghiệp dựa trên nền tri thức, trình độ khoa học công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ cao; trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, phát triển công nghiệp gắn với khoa học công nghệ, hình thành các trung tâm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm sản phẩm mới, tạo nên các sản phẩm chất lượng, có khả năng cạnh tranh… Để đạt được mục tiêu này, ngoài các chiến lược, sách lược phù hợp của Thành phố còn có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị có sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực của thành phố.

Sản phẩm công nghiệp chủ lực là sản phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; được tạo ra trên các dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ ngang tầm khu vực, phù hợp với trình độ sản xuất trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; đảm bảo năng lực sản xuất và môi trường bền vững; tạo ra mức tăng trưởng cao, ổn định; hoặc thuộc nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng GDP công nghiệp.

Ông Phạm Đức Tiến – Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội trao quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực cho đại diện công ty Eurowindow

 Mặc dù nền kinh tế trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn và các doanh nghiệp trong nước đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì đưcc mức tăng trưởng ổn định nhờ những định hướng cùng bước đi đúng đắn bên cạnh việc tăng cường các mặt hàng chủ lực.

Theo đánh giá của Sở Công thương TP.Hà Nội, qua 6 năm (2006 - 2012) tiến hành đánh giá, bình chọn các sản phẩm công nghiệp chủ lực để tạo định hướng cho việc phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội, đã có 58 sản phẩm được chọn là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố. Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực đã có đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất của công nghiệp thủ đô, chiếm gần 30% tỷ trọng sản xuất công nghiệp của toàn thành phố.

Trong số 33 sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội năm 2012 có 31 sản phẩm công nghiệp của 28 doanh nghiệp được công nhận lại và 2 sản phẩm công nghiệp chủ lực được công nhận mới. Thời gian công nhận sản phẩm là 24 tháng kể từ ngày được ký công nhận. Việc đánh giá duy trì công nhận và thực hiện ưu đãi, hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội được thực hiện theo Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực sẽ được: ưu tiên bố trí vào các khu, cụm công nghiệp khi có dự án sản xuất sản phẩm này được đầu tư mới, đầu tư chiều sâu; được ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu; được hỗ trợ 100% kinh phí khi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, tham gia các Hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế, hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh các sản phẩm công nghiệp chủ lực...

Với việc sản phẩm cửa sổ, cửa đi, vách ngăn uPVC; cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn tiếp tục được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thủ đô, Eurowindow càng khẳng định vị thế nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam.

 

Đánh giá:

  • 0/5

Bình luận (0 Bình luận)