Nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu đến các bạn sinh viên và giới thiệu việc làm tới người lao động, cuối tuần qua, Eurowindow đã tham gia chuỗi ngày hội tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng nhân ...