Tối ngày 02/11 vừa qua, Lễ công bố và trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với 172 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia. Vượt qua ...